ReconWork is een bedrijf dat Reconciliatie as a Service aanbiedt. Reconciliatie is het vergelijken en analyseren van grote hoeveelheden complexe data uit verschillende bronnen. Tot de klanten van ReconWork behoren betaalinstellingen en bedrijven die grote hoeveelheden transacties verwerken. ReconWork legt een interface met de leveranciers van de data, vergelijkt de betalingsgegevens met elkaar en levert informatie over de status van een betaling aan bij de klant. De verwerking vindt plaats in Microsoft Azure waardoor het volume van klantdata geen limiet kent.

Waarom is een ISAE 3402 verklaring belangrijk voor ReconWork?

ReconWork heeft deze maand de ISAE 3402 type I-verklaring behaald. ReconWork heeft ervoor gekozen om het ISAE 3402-traject te starten bij Auvaro omdat met name de buitenlandse ReconWork klanten verwachten dat ReconWork deze verklaring kan overleggen. De ISAE 3402-verklaring vinden wij een bevestiging en kwaliteitskeurmerk voor het in control zijn van de processen bij ReconWork.

Waarom heeft ReconWork gekozen voor Auvaro?

ReconWork heeft voor de coronapandemie gesprekken gevoerd met verschillende bedrijven die een ISAE-audit zouden kunnen verrichten. Na rondvraag in ons netwerk zijn we bij Auvaro terecht gekomen. Na het eerste gesprek was gelijk duidelijk dat Auvaro de partij is waarmee we willen samenwerken. We waren enorm onder de indruk van de pragmatische aanpak en het binnen korte tijd doorgronden van het ReconWork business model.

Wat vindt ReconWork van Auvaro?

Door de analytische en pragmatische aanpak hebben we het volledige traject in een korte periode samen doorlopen. Door het invoeren van de ISAE 3402-controle mechanismen heeft ReconWork een professionaliseringsslag gemaakt.

Naast de analytische, pragmatische en proactieve aanpak was vooral het persoonlijk contact met Ting en Erik erg prettig. We verheugen ons al op de komende samenwerking met Auvaro.