Wie is SRN Revalidatie?

SRN Revalidatie is een zelfstandig behandelcentrum en biedt poliklinische medisch specialistische revalidatie vanuit verschillende locaties in het land. Onze revalidatieteams hebben jarenlange ervaring in het behandelen van mensen met complexe en vaak langdurige klachten in het houdings- en bewegingsapparaat. Cliënten komen bij ons voor een intake voor een behandeladvies op maat of volgen een intensief revalidatietraject van een aantal maanden.

We staan voor een persoonlijke benadering en behandelen onze cliënten zoals we zelf ook behandeld zouden willen worden. In toenemende mate werken we dan ook nauw samen met collega zorgaanbieders, zoals onze partner TopzorgGroep, om onze cliënten optimaal te kunnen helpen met de juiste zorg op de juiste plek. Mede door corona wordt er steeds meer gebruikgemaakt van digitale zorg. Voor onze revalidanten is dit gezien het intensieve contact met ons team heel prettig.

ICT-uitdagingen in de zorginstelling

Tegelijkertijd brengen de ontwikkelingen in digitale zorg voor onze verwijzers, zorgverleners en patiënten ook uitdagingen met zich mee op het gebied van het delen van medische gegevens. Zo maken we wel al gebruik van een patiëntenportaal vanuit ons elektronisch patiëntendossier (EPD), maar er is nog veel te winnen aan digitale ondersteuning richting het niveau van gebruiksvriendelijkheid zoals we dat passend vinden bij onze patiëntgerichte zorg.

VIPP-programma

Om digitale gegevensuitwisseling in de zorg te stimuleren heeft de overheid het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) opgezet. SRN Revalidatie participeert ook in dit programma. Concreet betekent het dat wij als instelling medische gegevens uit kunnen wisselen met de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt, bijvoorbeeld een app of website. Dit zorgt ervoor dat de patiënt niet bij elke zorgverlener hetzelfde verhaal hoeft te vertellen.

Auvaro

Auvaro begeleidt ons in het auditproces van het VIPP-programma. Voor ons was het contact met directeur Erik Spaans zeer prettig. De werkwijze van Auvaro sluit goed aan bij onze eigen werkwijze van laagdrempelig contact en inhoudelijke expertise.