Certification audits

Show the world that you meet relevant standards

Certification audits

Combining audits

Providing assurance to your customer is important, whether it concerns information security, quality assurance or privacy. By having your company certified, you can demonstrate that the requirements and needs of your customer and their stakeholders are met. There are different standards, each focusing on a different part of the management system.

Below you will find an overview of the most requested standards. If you would like more information about one or more of these standards, please contact us via the button below.

Combining audits offers certain advantages. It not only saves time and money, it also reduces the audit pressure within the organization: Your employees only have to give insight into their daily activities once and can therefore get back to work faster. For example, it is possible to combine ISO audits with Assurance statements.

Request our whitepaper for more information.

Kwaliteit

Uw klanten zien graag dat uw organisatie aan de juiste eisen voldoet. Met een ISO 9001 certificaat kunt u aantonen dat er aan de needs and requirements of customers wordt voldaan en wordt de betrouwbaarheid van uw producten of diensten verhoogd. De ISO 9001 norm helpt uw organisatie met het beheersen en verbeteren van de quality management..

The requirements of this internationally recognized standard include the following topics:

 • The operations of the organization with regard to their stakeholders and their expectations;
 • The involvement of the management in the quality management system;
 • Defining quality objectives;
 • Managing the quality management system;
 • The control of processes;
 • Performance evaluation;
 • Continuous improvement of the organization.

Business continuity

The ISO 22301 standard concerns Business Continuity Management (BCM). Bij het BCM wordt gekeken naar de voorbereiding van de organisatie op het onverwachte en het vermogen om op een vooraf vastgesteld, aanvaardbaar niveau de producten of diensten te leveren na een incident.

Bij de ISO 22301 wordt onder andere gekeken naar:

 • The business processes and risk assessment;
 • Determining a continuity strategy;
 • Procedures for managing incidents;
 • De beoordeling van de effictiviteit van de plannen;
 • De reïntegratie naar de normale bedrijfsvoering na een incident.

Daarbij wordt gekeken naar het functioneren van de organisatie, de betrokkenheid van de directie en het continue verbeteren van de organisatie.

Information security

Als organisatie wilt u kunnen aantonen dat u zorgvuldig omgaat met de informatie van uw klanten. Met het ISO 27001 certificaat laat u zien dat uw organisatie voldoet aan de wetgeving en regelgeving met betrekking tot information security. De ISO 27001 norm bevat eisen voor het vaststellen, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van het gedocumenteerd managementsysteem: het ISMS (Information Security Management System).

The requirements of this internationally recognized standard include the following topics:

 • The operations of the organization with regard to their stakeholders and their expectations;
 • Management involvement in the ISMS;
 • Awareness of information security throughout the organization;
 • Risk management;
 • Management of the development process;
 • Performance evaluation;
 • Continuous improvement of the organization.

Privacy

De certificering volgens de ISO 27701 is een uitbreiding op de ISO 27001 norm, waarbij er spedifiek wordt gekeken naar het inrichten, implementeren, onderhouden en het verbeteren van een PIMS (Privacy Informatie Management Systeem) als aanvulling op het bestaande ISMS. Deze certificering is van toegevoegde waarde wanneer er van een organisatie wordt verlangd dat er op een verantwoorde manier wordt omgegaan met privacygevoelige informatie, zeker wanneer deze informatie terug te leiden is naar een individu, ofwel Personally Identifiable Information (PII).

Bij de ISO 27701 wordt gekeken naar de beveiligingstechnieken toegespitst op privacy- en cyberrisico’s, de uitbreiding op de in de ISO 27001 opgenomen maatregelen voor privacy-informatiebeheer en het managementsysteem voor het beschermen van persoonlijke gegevens (PIMS). De ISO 27701 maakt het mogelijk om een koppeling te maken tussen ISMS en de AVG.

Information security in healthcare

De NEN 7510 is ontwikkeld voor instellingen in de gezondheidszorg en organisaties die werken met personal health data. De norm is een aanvulling op de ISO 27001 norm, toegespitst op het verwerken, beheren en beveiligen van gezondheidsinformatie. De NEN 7510 certificering toont aan dat de organisatie haar information security in order, both on a technical, organizational and procedural level. 

Een NEN 7510 certificering biedt verschillende voordelen, zoals:

 • Providing independent assurance about the information security of personal health data;
 • Forming independent evidence on critically assessing data security risks in healthcare;
 • het tegemoetkomen aan de eisen van het Ministerie van VWS.

Data exchange in healthcare

Bent u betrokken bij de uitwisseling van gegevens in de zorg, dan wordt van u misschien geëist dat u voldoet aan de NEN 7512. De NEN 7512 heeft betrekking op de electronic communication in healthcarebetween healthcare providers and healthcare institutions and between healthcare providers and patients and clients, healthcare insurers and other parties involved in healthcare. 

De NEN 7512 is een verdere uitwerking van de eisen uit de NEN 7510 norm. Er worden onder andere minimale eisen gesteld aan de authenticatie, verificatie en beveiliging van:

 • de verzender van de gegevens;
 • het transport van de gegevens;
 • de ontvanger van gegevens.

Logging of data in healthcare

If you manage or provide an Electronic Patient Dossier (EPD) or a Personal Health Environment (Persoonlijke Gezondheidsomgeving, PGO), dan is de NEN7513 voor u van toepassing. Deze norm bepaalt wat en wanneer er moet worden gelogd in een patiëntdossier. Deze logs provides insight into who has had access to that patient file.

De NEN7513 is een verdere uitwerking van de eisen uit de NEN7510-norm.  Er worden onder andere minimale eisen gesteld aan:

 • What needs to be logged;
 • Who has access to (log) data;
 • How long this (log) data is stored.

Ad-hoc data exchange in healthcare

Bent u betrokken bij de ad-hoc uitwisseling van zeer gevoelige informatie (spreekkamerinformatie) in de zorg, dan moet u wellicht voldoen aan de NTA7516. De NTA7516 heeft betrekking op ad hoc data exchange. bijvoorbeeld door middel van e-mail- of chatapplicaties. Onder ad-hoc communicatie valt bijvoorbeeld e-mail, maar ook chatprogramma’s en applicaties die berichten versturen met sensitive information.

De NTA7516 stelt onder andere eisen aan:

 • Availability of the data;
 • Data integrity;
 • Data confidentiality;
 • User-friendliness of the ad-hoc communication;
 • Interoperability of the ad hoc means of communication;
 • Technical implementation of the ad-hoc communication.

More information on certification audits?

Combining audits

Het combineren van audits is over het algemeen een goed idee. U bespaart  hiermee niet alleen op kosten en doorlooptijd, maar verlaagt ook de  auditdruk binnen uw organisatie: uw medewerkers hoeven het verhaal maar één keer uit te leggen en kunnen sneller weer aan het werk.

Assurance audits kunnen over het algemeen onderling goed worden gecombineerd,  maar ook door het combineren van ISO audits en assurance audits is in  veel gevallen winst te behalen. 

Which statement?

An assurance statement is an effective and efficient way to provide assurance to your customers about the processes they outsource to you. There are different kinds of statements. 

The primary question is: “Which assurance statement provides sufficient assurance for the processes outsourced to me by my client?”

Het antwoord vindt u onze whitepaper.

Valk

As Valk Solutions, we automate business-critical point of sale processes for retail organizations. Our customers entrust us with their competition- and privacy-sensitive data. The ISAE 3402 statement is an independent confirmation for retailers that they are in good hands with us. Auvaro's audit team closely monitors that we work according to the standard every year. This sets us apart from the competition.

Karin Valk
Managing Director - Valk Solutions

Itris

Since 2016, Auvaro has been conducting the ISAE3402 audit at Itris. Itris' services to its customers are audited against NOREA's framework of standards. Since 2018, the ViewPoint functionality, Itris' ERP package, has also been audited against a framework of standards drawn up by Itris and its customers. For both audits, Auvaro issues an ISAE3402 type II statement annually. The audits are planned in close consultation with each other and are carried out in a pleasant manner by the auditors of Auvaro. We are therefore very satisfied with this service.

Marianne van Leeuwen
Manager Customer Support & Quality - Itris

CACI

Our ISAE 3402 audit was conducted efficiently and in a pleasant manner. The auditors guided us professionally.

Peter Van Den Plas
Information Security Officer - CACI B.V.

Peopleware

The audit process was carried out in a professional manner. Our ICT architects were impressed by the available ICT knowledge of the auditors. Conversations were conducted in a pleasant and constructive manner. It's very efficient that ISO 27001 and ISAE 3402 audits can be combined.

Theo van den Hoek
Program manager - Peopleware ICT Solutions

PeopleINC

We wanted to investigate whether we could get an ISAE 3402 certification for our payroll service. After searching on the internet we came across Auvaro. After a first introductory meeting, we quickly started describing the processes and controls. Following Erik's advice, we then added and changed some checks and made some adjustments to our working method, after which we already received the first audit at the beginning of 2019. From this, some points emerged that have been adjusted and at the end of 2019 we received the final audit for 2019 and we were ISAE 3402 certified! The collaboration went very well and the certification also gives our customers the certainty that they can outsource their payroll administration with confidence.

Pier de Vries
Manager salary service - PeopleInc

Conclusion

We are an organization where a lot of information and personal data of our customers is processed. To provide a guarantee about our information security, we came to Auvaro about 3 years ago to guide us in this and to obtain an ISAE 3402 Assurance report. This year we were again audited by Erik and his team. It were intensive 'remote audit' days, but Erik and his team guided us in a very pleasant and flexible way. They were very thorough and precise and helped us with the right constructive feedback to have information security 'in control' even better.

Lisa Houwer
Security & Information Officer - Conclusion Learning Centers

previous arrow
next arrow